Studiedag våren 2020

Personalen på Tallens förskola har studiedag den 24/1 och 29/5

Förskolan har då stängt eftersom förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning.

Skulle du vara i behov av omsorg för ditt barn någon av dessa datum så meddela rektor senast en månad i förväg.

22 januari 2020