Studiedag 11 juni

Personalen på Tallens förskola har studiedag fredagen den 11 juni

Förskolan har då stängt eftersom förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning.

Skulle du vara i behov av omsorg för ditt barn någon av dessa datum så meddela rektor senast en månad i förväg.

9 februari 2021