Blocket Blå

Några barn tittar på en snäcka som en vuxen håller i sin hand
Välkommen till blocket Blå

På Blåvalen arbetar:
Jessica
Lina
Oljana

På Delfinen arbetar:
Malin
Sofia
Aida
Nimeth

Uppdaterad: