Hemvist Grön

Barnen har konstruerat med hinkar och spadar på ett bord i sandlådan
Välkommen till hemvist Grön

På Grodan arbetar:  
Veronica
Karin
Nadreh
Fairouz                    


På Krokodilen arbetar:
Daniel  
Laila
Linda

Uppdaterad: