Samarbete med vårdnadshavare - för barnets bästa(2)

Ett gott samarbete mellan förskola och hemmet är en framgångsfaktor för barnens lärande och utveckling.

Uppdaterad: