Välkommen till Tallens förskola

Alla barn ska lyckas! Vi vill att barnen på vår förskola ska ha roligt, känna sig trygga, vara delaktiga och självständiga. Vi arbetar för att utmana barnets nyfikenhet, kunskap samt lyfta olikheter och likheter. Vi ser varje barn som kompetent.

På Tallens förskola arbetar vi utifrån ledorden lust, fantasi, lek, lyssnande, demokrati och delaktighet. Barn, personal och föräldrar samverkar i det livslånga lärandet. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Tallen är en mötesplats för både stora och små.

Tallens förskola ligger i Fålhagen och har nära till lekparker och bibliotek. Förskolan har en stor gård på baksidan av huset som nyttjas för daglig utevistelse.

Tallens förskola startade år 2005. Förskolan har tre block med sex hemvister. Fyra avdelningar med åldern 1–3 år. Och två avdelningar med åldern 4–5 år.

Vi öppnar klockan 06.45 och stänger 17.30. På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål samt frukt både på förmiddag och eftermiddag. Köket på förskolan som är ett mottagningskök drivs av utbildningsförvaltningen och måltidsservice. Maten får vi från Celsiusskolan.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till Tallens förskola